Sjaak Jansen Lichtenvoorde en Groenlo
Sjaak Jansen Lichtenvoorde en Groenlo
Sjaak Jansen Lichtenvoorde en Groenlo

COPD

Het doel van deze beweeggroep van Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Sjaak Jansen is om uw lichamelijke conditie te verbeteren, zodat u minder belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Tijdens het bewegen gebruiken spieren energie en hiervoor is zuurstof nodig. Hoe meer u zich inspant, hoe meer zuurstof het lichaam nodig heeft. De aanvoer van zuurstof is door uw longklachten verminderd. Dat betekent, dat u het eerder benauwd krijgt tijdens inspanning. Door middel van regelmatige training is het lichaam in staat om beter gebruik te maken van de ingeademde zuurstof. Uw benauwdheid neemt hierdoor af en uw prestaties worden verbeterd.

Om het gewenste resultaat te bereiken zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

  • regelmatige training (2 a 3 keer per week)
  • matig intensieve training (hartfrequentie 60-70% van het maximum)
  • het volhouden van de training om op niveau te blijven

Omdat u deelneemt aan de beweeggroep levert u een bijdrage aan de verbetering van uw lichamelijke conditie. U traint in een groep van maximaal 6 personen, allemaal mensen, die net als u chronische longklachten hebben. De trainingen worden gegeven door een fysiotherapeut.

COPD

Het proces

Aan het begin vindt er een intake plaats, waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de trainingen. Ook wordt een aantal testen gedaan, dat na 3 maanden herhaald wordt. Hierdoor kunt u zien wat er veranderd is in uw uithoudingsvermogen, spierkracht en uw belemmeringen in uw dagelijks leven. Er wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de trainingen, actief deelneemt en de adviezen van de begeleiding opvolgt. Van iedere deelnemer worden de trainingen genoteerd, zodat u altijd kunt opzoeken hoe u traint. Dit kan zonodig in overleg met de begeleider aanpast worden. De trainingen zijn opgebouwd uit afwisselend korte inspanningen en korte pauzes. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de trainingen op zijn eigen niveau te volgen. Het voordeel van dergelijke trainingen is dat als er zich klachten of complicaties voordoen, u dit direct aan de fysiotherapeut kunt melden zodat indien nodig de trainingen kunnen worden aangepast. Zo loopt u minder risico en kunt u een hoop ellende voorkomen.

Voor meer informatie kunt u bellen met (0544) 352423 of (0314) 642951.

COPD

Het doel van deze beweeggroep van Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Sjaak Jansen is om uw lichamelijke conditie te verbeteren, zodat u minder belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Tijdens het bewegen gebruiken spieren energie en hiervoor is zuurstof nodig. Hoe meer u zich inspant, hoe meer zuurstof het lichaam nodig heeft. De aanvoer van zuurstof is door uw longklachten verminderd. Dat betekent, dat u het eerder benauwd krijgt tijdens inspanning. Door middel van regelmatige training is het lichaam in staat om beter gebruik te maken van de ingeademde zuurstof. Uw benauwdheid neemt hierdoor af en uw prestaties worden verbeterd.

Behaal gewenst resultaat

Om het gewenste resultaat te bereiken zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

  • regelmatige training (2 a 3 keer per week)
  • matig intensieve training (hartfrequentie 60-70% van het maximum)
  • het volhouden van de training om op niveau te blijven

Omdat u deelneemt aan de beweeggroep levert u een bijdrage aan de verbetering van uw lichamelijke conditie. U traint in een groep van maximaal 6 personen, allemaal mensen, die net als u chronische longklachten hebben. De trainingen worden gegeven door een fysiotherapeut.

COPD

Het proces

Aan het begin vindt er een intake plaats, waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de trainingen. Ook wordt een aantal testen gedaan, dat na 3 maanden herhaald wordt. Hierdoor kunt u zien wat er veranderd is in uw uithoudingsvermogen, spierkracht en uw belemmeringen in uw dagelijks leven. Er wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de trainingen, actief deelneemt en de adviezen van de begeleiding opvolgt. Van iedere deelnemer worden de trainingen genoteerd, zodat u altijd kunt opzoeken hoe u traint. Dit kan zonodig in overleg met de begeleider aanpast worden. De trainingen zijn opgebouwd uit afwisselend korte inspanningen en korte pauzes. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de trainingen op zijn eigen niveau te volgen. Het voordeel van dergelijke trainingen is dat als er zich klachten of complicaties voordoen, u dit direct aan de fysiotherapeut kunt melden zodat indien nodig de trainingen kunnen worden aangepast. Zo loopt u minder risico en kunt u een hoop ellende voorkomen.