Bedrijfsfysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie Lichtenvoorde en Groenlo
Bedrijfsfysiotherapie Lichtenvoorde en Groenlo

Bedrijfsfysiotherapie

Op basis van een intake (inventarisatie en analyse van het gezondheidsprobleem in relatie tot werk) wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Onderdelen van dit plan kunnen zijn:

 • Eenmalig arbo-advies
 • Korte herstelbegeleiding
 • Fitheidstesten
 • Medische fitness
 • Werkplekonderzoek en -advies
 • Vaardigheidsinstructie/training op de werkplek
  Fysieke functiegerichte reïntegratietrainingen Doordat in het behandelplan werkgebonden factoren mee worden genomen, kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle reïntegratie of het voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van werk, kan de betrokken medewerker in staat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de bedrijfsarts en het bedrijf.

Afspraken

U kunt een afspraak maken. Dit kan op telefoonnummer 0544-353335 Jansen & de Vries of via de praktijk voorFysiotherapie & Manuele Therapie Sjaak Jansen 0544-352423. U kunt ook gewoon bij ons langs komen om een afspraak te maken. 

Doelgroep

Werknemers die klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat hebben of toenemende kans op het krijgen van klachten.

Doel

Het doel van het trainingsprogramma is het voorkomen van ziekteverzuim van de werknemer door het verbeteren van de gezondheid en fitheid. Daarnaast worden werkhouding/werktechnieken getraind waardoor de werknemer zijn werkzaamheden gemakkelijker kan uitvoeren en de (mogelijke) klachten onder controle kan houden.

Het trainingsprogramma ziet er als volgt uit:

 • HBA arbeidsonderzoek
 • Uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek
 • Fitheidstest
 • Specifieke testen
 • Interview en vragenlijsten t.a.v. functionele status, arbeidsbelasting/ arbeidsomstandigheden
 • Belastbaarheidstraining/ fysieke training
 • Voorlichting, advisering en training van werkhouding/ werktechnieken

Werkwijze
Het fysieke trainingsprogramma vindt plaats in het trainingsinstituut en wordt door (bedrijfs)fysiotherapeuten begeleid. Bij aanvang, tussentijds en aan het einde van het traject vindt overleg plaats met de verwijzer over de voortgang van het trainingsprogramma. Het trainingsprogramma bestaat uit een drie maanden durende training, waarbij de werknemer twee maal per week een uur/anderhalf uur traint. De eerste training is individueel. De daarop volgende trainingen zijn in een groep van 3-4 personen.

Bedrijfsfysiotherapie

Op basis van een intake (inventarisatie en analyse van het gezondheidsprobleem in relatie tot werk) wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Onderdelen van dit plan kunnen zijn:

 • Eenmalig arbo-advies
 • Korte herstelbegeleiding
 • Fitheidstesten
 • Medische fitness
 • Werkplekonderzoek en -advies
 • Vaardigheidsinstructie/training op de werkplek
  Fysieke functiegerichte reïntegratietrainingen. Doordat in het behandelplan werkgebonden factoren mee worden genomen, kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle reïntegratie of het voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van werk, kan de betrokken medewerker in staat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de bedrijfsarts en het bedrijf.

Afspraken

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Sjaak Jansen 0544-352423 voor meer informatie. Wilt u meer weten over onze gerelateerde arbodienst? Bel 0544-353335 Jansen & de Vries.

Doelgroep

Werknemers die klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat hebben of toenemende kans op het krijgen van klachten.

Doel

Het doel van het trainingsprogramma is het voorkomen van ziekteverzuim van de werknemer door het verbeteren van de gezondheid en fitheid. Daarnaast worden werkhouding/werktechnieken getraind waardoor de werknemer zijn werkzaamheden gemakkelijker kan uitvoeren en de (mogelijke) klachten onder controle kan houden.

Het trainingsprogramma ziet er als volgt uit:

 • HBA arbeidsonderzoek
 • Uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek
 • Fitheidstest
 • Specifieke testen
 • Interview en vragenlijsten t.a.v. functionele status, arbeidsbelasting/ arbeidsomstandigheden
 • Belastbaarheidstraining/ fysieke training
 • Voorlichting, advisering en training van werkhouding/ werktechnieken

Werkwijze
Het fysieke trainingsprogramma vindt plaats in het trainingsinstituut en wordt door (bedrijfs)fysiotherapeuten begeleid. Bij aanvang, tussentijds en aan het einde van het traject vindt overleg plaats met de verwijzer over de voortgang van het trainingsprogramma. Het trainingsprogramma bestaat uit een drie maanden durende training, waarbij de werknemer twee maal per week een uur/anderhalf uur traint. De eerste training is individueel. De daarop volgende trainingen zijn in een groep van 3-4 personen.